Spille- og Turneringsregler

Spilleregler

Det er kun tilladt at spille kampe for ét hold under turneringen.

Hvert hold har en række sekretariats- og dommerforpligtelser. Når 2 hold har spillet, har hjemmeholdet pligt til at dømme og sidde i sekretariat bagefter.

Skulle det i øvrigt ske, at et hold ikke stiller op til en kamp i turneringen eller misligholder sine forpligtigelser med sekretariat og dommere, mister holdet sit depositum.

Har et hold problemer med at få alle sine kampe dømt, bedes de selv sørge for at få hjælp til det fra andre hold. Lykkedes det ikke skal de kontakte hovedsekretariatet hurtigst muligt, som vil være behjælpelige. Man er dog selv ansvarlig og holdene bedes hjælpe hinanden indbyrdes.

INDEN KAMPSTART

 • En holdleder fra hvert hold sørger for at rette eventuelle ændrede trøjenumre på kampprotokollen. Den ligger klar i sekretariatet før kampstart.
 • Stiller to hold med farvemæssigt ens spilledragter, skal holdet med færrest spillere have overtrækstrøjer på. Trøjer lånes og afleveres efterfølgende i en kasse ved dommerbordet.
 • Ved spørgsmål, manglende protokoller, sekretariat eller andet kan man rette henvendelse til den halansvarlige ÅFK’er, som vil være i hallen det meste af tiden.

SPILLEREGLER

Der spilles efter de gældende danske regler for sæsonen 2017/18. Dog med følgende ændringer:

 1. Kamptiden er 2 perioder af 15 min. hver.
 2. Pausen mellem de to perioder er max. 2 min. Der kan spilles uden pause, hvis tidsplanen er under pres. Der byttes ikke side i pausen.
 3. Der er ikke effektiv spilletid. Tiden stoppes heller ikke de sidste 3 min.af kampen.
 4. Tiden stoppes KUN ved udvisning, straffeslag eller på dommernes opfordring. Tiden stoppes altså ikke ved mål. Dommerne skal være obs. på forsøg på tidsudtræk og give udvisninger herfor om nødvendigt.

Bemærk: De sidste 5 minutter af 2. periode stoppes tiden også ved mål.

 1. Det er kun i ⅛, ¼, semi og selve finalen, at der kan tages time-out
 2. I forbindelse med matchstraf 1, 2 eller 3 afgør stævneledelsen suverænt, hvor lang karantænen skal være.
 3. Kampe må gerne startes før tiden, hvis begge hold, dommere og sekretariat ønsker det.
 4. Mulig kampstart defineres her som det tidligst mulige tidspunkt efter den programsatte kampstart, at kampen vil kunne fløjtes i gang. Kampen kan fløjtes i gang, når dommer og sekretariat er på plads.
 5. Kommer et hold for sent til mulig kampstart skal kamptiden startes, og modstanderholdet tildeles et mål for hvert påbegyndt minut det fejlende hold kommer for sent. Er holdet ikke på banen senest 4 minutter efter mulig kampstart, afblæses kampen og modstanderholdet dømmes som vinder med 5-0
 6. Kommer begge hold for sent til mulig kampstart skal kamptiden startes. Er ingen af holdene på banen efter 4 minutter afblæses kampen og begge hold får tildelt 0 point og fratrukket 5 mål i målscoren. Når det første af holdene er på banen tager regel 9 over. Der gives dog ikke mål for de minutter det første hold på banen selv kom for sent. Stævnesekretariatet skal underrettes snarest efter kampens eventuelle afblæsning.
 7. Ved afgørelse på straffeslag vælger hjemmeholdet hvilket hold, der starter, mens udeholdet vælger hvilken ende, der skydes i.

Turneringsafgørelse

TURNERINGAFGØRELSE

Point opnået og mål scoret for/imod pga. punkt 9 og 10 i spillereglerne tæller med på lige fod i nedenstående.

Puljer afgøres således:

 • Opnåede point (3 point for sejr, 1 point ved uafgjort)
 • Målscore (differencen mellem mål scoret for og mål scoret imod)
 • Flest scorede mål
 • Indbyrdes kamp
 • Lodtrækning (Foretages af stævneledelsen, så snart det står klart, at det er nødvendigt)

Ved uafgjort i cup-kampe (⅛, ¼, semi- og finaler) gøres følgende:

 • 3 stk. straffeslag pr. hold (jfr. punkt 11 i spillerregler)
 • 3 forskellige spillere
 • Hvis der ikke er fundet en afgørelse, er det de samme 3 spillere, der igen skal skyde

Sekretariatsvejledning

GENERELT

 • Kamptiden skal overholdes.
 • Stiller to hold med farvemæssigt ens spilledragter, skal holdet med færrest spillere have overtrækstrøjer på.
 • Der er kun tid til opvarmning, hvis tidsplanen tillader det.
 • Pausen er maksimalt 2 minutter (kan forkortes hvis tidsplanen er under pres)
 • Der byttes ikke side i pausen.
 • Tiden stoppes KUN ved udvisning eller straffeslag.

Bemærk: De sidste 5 minutter af 2. periode stoppes tiden også ved mål.

 • Time out kan kun tages i ⅛, ¼, semifinaler og selve finalen

KAMPSEDLEN

 • Mål og assist noteres ud for spilleren. Der sættes en streg pr. scoring og det samme pr. assist.
 • Udvisning noteres med antal minutter ud for spilleren. Ingen kode. Får en spiller flere udvisninger adskilles disse af et komma.
 • Matchstraf: Noteres ud for spilleren med M1, M2 eller M3. Afgøres af dommeren.

LÅN AF FLØJTER OG ANDET

Hvis dommerne låner fløjter eller andet udstyr, skal det straks efter kampen returneres til sekretariatet. Lad venligst også kuglepenne, blyanter mv. ligge i sekretariatet.